ECO Setting logo

Eco Setting is bondgenoot VERN (Vereniging eigen rijders Nederland).

VERN (Vereniging eigen rijders Nederland) is een erkende brancheorganisatie in het wegtransport. Ze zijn als organisatie volledig opgenomen door de overheid en de EU. Hun collectiviteit speelt een steeds belangrijkere rol op het gebied van kostenefficiëntie.

Kleine transportbedrijven zijn nu goed vertegenwoordigd via VERN naast de andere brancheorganisaties,in werkgroepen die rechtstreeks rapporteren aan het kabinet.

VERN heeft met haar vele relaties goede collectieve afspraken gemaakt,waardoor deelnemers veel voordeel kunnen behalen. Zij krijgen zo een bevoorrechte positie en besparen hierdoor veelal duizenden euro's per jaar.

VERN stelt zich ten doel het profileren van een 'eigen gezicht'voor de eigen rijder en kleine transportondernemer,waardoor alle belangen - volledig toegespitst op u - naar behoren behartigd kunnen worden. Kortom : COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING,mede ten aanzien van sociale,vaktechnische en juridische aspecten.

VERN maakt zich sterk voor:

Het verdedigen van de belangen voor kleine transportondernemers jegens de overheid.
Kostenreductie door collectieve inkoop.
Nieuwe vervoersconcepten.
Efficiënte benutting voertuigen en infrastructuur.
Voorkomen van faillissementen door advisering aan deelnemers,waardoor een betere bedrijfsvoering mogelijk wordt.
Voorlichting inzake innovatieve veranderingen zoals modernisering wagenpark,brandstofbesparingen en technologie communicatie/ informatie.
Informatie en vraagbaak wet- en regelgeving.
Opstellen ondernemingsplan en advisering voor de (startende) ondernemer.
Adviezen en/of interveniëren bij geschillen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Deelnemen aan projecten die aan deze doelstellingen voldoen.