ECO Setting logo

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΡΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ

Αναβαθμισμέναπλήρωςαρχείαβελτίωσηςσεεπαγγελματικό διάδρομομεδυναμόμετρο

ΗFuel Saving Technology BV είναιμιαολλανδική εταιρείακαιοειδικόςσκοπόςτηςείναιηπαροχή Βελτιστοποίησηςτουλογισμικού διαχείρισηςτουκινητήραγιατηβελτίωσητωνεπιδόσεωνκαιτηςαποδοτικότηταςτωνβενζινοκίνητωνκαιντιζελοκίνητων οχημάτων. Ηανάπτυξηαυτού τουλογισμικού γίνεταιμεέλεγχοκαιμέτρηση τωνεπιδόσεωνσεεπαγγελματικό διάδρομομεδυναμόμετρο

Κάθεαρχείοέχειτροποποιηθεί έναπροςένααπό τολογισμικό τηςομάδαςμηχανικώνμας προγραμματιστών,εκτενώςβάσηαρχικά ελέγχουστοδυναμόμετρο
καιστησυνέχειαναδοκιμαστεί στοδρόμο. Αυτό μαςεπιτρέπειναεγγυηθούμετηνποιότητατωνπροϊόντωνμετιςκαλύτερεςεπιτυχίεςκαιτιςυψηλότερες εξοικονομήσεις.

ΣτηνFuel Saving Technology BV καταλαβαίνουμεέκανεκάθεσυνδυασμόςοχήματοςκαι απαιτήσεωνοδηγού αναλόγωςτωνσυνθηκώνλειτουργίαςέχειτιςδικέςτουανάγκεςκαι προσδοκίες.Γιααυτό τονλόγο,τολογισμικό είναιπροσαρμοσμένοστιςανάγκεςτουκάθεπελάτη. Κατά τηδιάρκειατηςδοκιμήςσεδυναμόμετρομπορούμεναδιαβάσουμεκαινακαταγράφουμεόλεςτιςπαραμέτρουςλειτουργίαςσεπραγματικό χρόνο. Μετοντρόποτουδιαγνωστικού εξοπλισμού,οιτιμέςτούρμπο,οιθερμοκρασίες καιτοσύστημαψεκασμού καυσίμουείναισυνεχώςμετρημέναμεακρίβειακαιμεασφάλεια. Μετολογισμικό μαςλαμβάνονταιόλαμεβάσηταεργοστασιακά δεδομένακαιτοαρχικό λογισμικό τουκατασκευαστή,ώστεναπάρουμετημηχανική καιθερμική καταπόνησητουκινητήρακαιτουσυστήματοςμετάδοσηςκίνησης. ΣτηνECOSetting όλεςοιβελτιώσειςέχουνεελεγχθεί πλήρωςκαιεκτενώςδοκιμαστεί αξιόπιστααπό επαγγελματίες,καθιστώνταςάριστηςποιότητας.ΗECOSetting εγγυάταιότιηδιάρκειαζωήςτουκινητήραδενεπηρεάζεταιαρνητικά.

Επιλέξτε τη μάρκα σας