ECO Setting logo

ECO SETTING είναι αξιόπιστος πάροχος εξειδικευμένων λογισμικών κινητήρων

Πώςλειτουργεί

Ηβελτίωσητης ECO Setting αποτελεί τοναξιόπιστοπρομηθευτή εξειδικευμένουλογισμικού πουαυξάνειτηναπόδοσηκαιτηνοικονομίατωνοχημάτωνβενζίνηςκαιντίζελκινητήρων.

ΗECO Setting προμηθεύει αρχείαεξειδικευμένουλογισμικού αναβάθμισηςσεμόλις4 βήματα. Αυτό είναιαυτό πουλέμεεύκολο!

 1. Κάνεεγγραφή δωρεάνκαιπροσωπικό λογαριασμό γιατονεαυτό σας
 2. Φορτώστετοπρωτότυποαρχείομπορείτεναδιαβάσετεστολογαριασμό σαςκαινασυμπληρώσετετασωστά στοιχείατύπουοχήματος
 3. Τοπροσωπικό τωνεξειδικευμένωνμηχανικώνμαςθατροποποιήσειτολογισμικό μετιςσωστέςρυθμίσειςκαιανάλογαμετιςανάγκεςσας
 4. Θαλάβετεέναe-mail επιβεβαίωσηςμέσασε1 ώρα,σαςενημερώνειγιατατροποποιημένααρχείαChiptuning είναιέτοιμανακατέβουνεστηνECO Setting βάσηαρχείωνσας
Γιατί ναεπιλέξετετηρύθμισηECO Setting?
 • Τααρχείαείναιεξειδικευμένουλογισμικού γιααντιπρoσώπουςεταιρειών
 • παραγγελίαμεοτιδήποτεεπιπλέονέχετεανάγκηγιααποκλειστικά τοόχημασας
 • Αναπτύχθηκανεκτενώς μεπλήρηδοκιμασμένηεφαρμογή από μηχανικούς
 • ΠρόσβασηΕξυπηρέτησηςΠελατώνκαιάμεσηΤεχνική Υποστήριξημηχανικών
 • Περισσότερηροπή γιαμιαπιοισχυρή καιπιοαπολαυστική οδήγηση
 • Ενισχύειτηνομαλότητατηςοδήγησηςκάθεόχημα
 • Λύσειςγιαόλουςκρύεςκαιζεστέςεκκινήσειςσαςπροβλήματαόπως(VAG Group)
 • Vmax (κόφτης),EGR (ανακύκλωση),Αd blue καιDPF(φίλτροσωματιδίων) μπορούνναπρογραμματιστούν γιαεπίλυσηπροβλημάτωνστολογισμικό μας.
 • Στάδιο1,Στάδιο2,Στάδιο3,Vmax,DTC,EGR καιDPF προγραμματισμού
 • Ειδικά αιτήματαγιαεπίλυσηείναιπάνταευπρόσδεκτα

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες,παρακαλώ επισκεφθείτεwww.ecosetting-files.com

Επιλέξτε τη μάρκα σας