ECO Setting logo

OBD-TUNING

OBD-tuning is eigenlijk de opvolger van chiptuning. Bij OBD-tuning wordt de chip niet meer vervangen,maar herschreven. Het grote voordeel hiervan is dat de originele software zo weer teruggeplaatst kan worden. Elke injectiemotor is voorzien van een ECU,de zogenaamde Electronic Control Unit.

De ECU regelt onder andere de injectie,de lucht/brandstof verhoudingen en het ontstekingstijdstip. Dit allemaal als functie van parameters,zoals: toerental,temperatuur en dichtheid van de lucht,stand van het gaspedaal,accuspanning etc. Bij turbomotoren bepaalt de ECU ook de laaddruk. Al deze gegevens worden verzameld door één of meerdere (EPROM)-chips. OBD-tuning houdt in dat men de originele opgeslagen informatie in de chip(s) vervangt door geoptimaliseerde gegevens om het vermogen en het koppel te verhogen;met het oog op een aangenamer en vlotter motorkarakter. En alles zonder de geldende emissie-eisen uit het oog te verliezen.

Waarom OBD-tuning?

Een autofabrikant calculeert bij het afleveren van een auto altijd een veiligheidsmarge in. Hiermee voorkomt hij dat mindere kwaliteit brandstof zware schade kan aanrichten aan de motor. In Europa en zeker in West Europa zijn de omstandigheden ten aanzien van brandstof-,oliekwaliteit en onderhoudsinterval goed te noemen. Hierdoor kunnen de veiligheidsmarges worden geoptimaliseerd,zonder dat dit gevolgen heeft voor de levensduur van de motor.

ZOEK UW MERK